Language of document :

Appel iværksat den 27. oktober 2018 af Adis Higiene, S.L. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 10. august 2018 i sag T-309/18 – Adis Higiene mod EUIPO – Farecla Products (G3 Extra Plus)

(Sag C-669/18 P)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Adis Higiene, S.L. (ved abogada M.J. Sanmartín Sanmartín)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Domstolen (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 27. februar 2019 forkastet appellen og bestemt, at Adis Higiene, S.L. bærer sine egne omkostninger.

____________