Language of document :

Adis Higiene, S.L.-i 27. oktoobril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 10. augusti 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-309/18: Adis Higiene versus EUIPO – Farecla Products (G3 Extra Plus)

(kohtuasi C-669/18 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Adis Higiene, S.L. (esindaja: advokaat M. J. Sanmartín Sanmartín)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (kuues koda) jättis 27. veebruari 2019. aasta otsusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ja Adis Higiene, S.L.-i kohtukulud tema enda kanda.

____________