Language of document :

Žalba koju je 27. listopada 2018. podnio Adis Higiene, S.L. protiv rješenja Općeg suda (četvrto vijeće) od 10. kolovoza 2018. u predmetu T-309/18, Adis Higiene protiv EUIPO-a – Farecla Products (G3 Extra Plus)

(predmet C-669/18 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Adis Higiene, S.L. (zastupnik: M. J. Sanmartín Sanmartín, odvjetnica)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Rješenjem od 27. veljače 2019., Sud Europske unije (šesto vijeće) odbio je žalbu i naložio društvu Adis Higiene, S.L. snošenje vlastitih troškova.

____________