Language of document :

Appell ippreżentat fis-27 ta’ Ottubru 2018 minn Adis Higiene, S.L. mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fl-10 ta’ Awwissu 2018 fil-Kawża T-309/18 – Adis Higiene vs EUIPO – Farecla Products (G3 Extra Plus)

(Kawża C-669/18 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Appellanti: Adis Higiene, S.L. (rappreżentant: M. J. Sanmartín Sanmartín, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tas-27 ta’ Frar 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) ċaħdet l-appell u kkundannat lil Adis Higiene, S.L. għall-ispejjeż tagħha.

____________