Language of document :

Odvolanie podané 27. októbra 2018 Adis Higiene, S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 10. augusta 2018 vo veci T-309/18, Adis Higiene/EUIPO – Farecla Products (G3 Extra Plus)

(vec C-669/18 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Adis Higiene, S.L. (v zastúpení: M. J. Sanmartín Sanmartín, abogada)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 27. februára 2019, Súdny dvor (šiesta komora) zamietol odvolanie a určil, že Adis Higiene, S.L. znáša vlastné trovy konania.

____________