Language of document :

Pritožba, ki jo je Adis Higiene, S.L. vložila 27. oktobra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 10. avgusta 2018 v zadevi T-309/18, Adis Higiene/EUIPO – Farecla Products (G3 Extra Plus)

(Zadeva C-669/18 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica: Adis Higiene, S.L. (zastopnica: M. J. Sanmartín Sanmartín, odvetnica)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Sodišče (šesti senat) je s sklepom z dne 27. februarja 2019 pritožbo zavrnilo in družbi Adis Higiene, S.L. naložilo plačilo njenih stroškov.

____________