Language of document :

Överklagande ingett den 27 oktober 2018 av Adis Higiene, S.L., av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 10 augusti 2018 i mål T-309/18, Adis Higiene/EUIPO – Farecla Products (G3 Extra Plus)

(Mål C-669/18)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Adis Higiene, S.L. (ombud: M.J. Sanmartín Sanmartín, abogada)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Domstolen (sjätte avdelningen) har i beslut av den 27 februari 2019 ogillat överklagandet och beslutat att Adis Higiene, S.L., ska bära sina rättegångskostnader.

____________