Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Bruxelles, section Cour des marchés (Belgia) on esittänyt 8.2.2019 – Viasat UK Ltd ja Viasat Inc. v. Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(asia C-100/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Bruxelles, section Cour des marchés

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Viasat UK Ltd ja Viasat Inc.

Vastaaja: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Muut osapuolet: Inmarsat ventures Ltd ja Eutelsat SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien valitsemisesta ja valtuuttamisesta 30.6.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 626/2008/EY1 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohtaa, 7 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että jos ilmenee, että tämän päätöksen II osaston säännösten mukaisesti valittu operaattori ei ole tarjonnut satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja satelliittivälitteisen matkaviestintäjärjestelmän välityksellä tämän päätöksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa asetettuun määräaikaan mennessä, saman päätöksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on evättävä tältä operaattorilta maanpäällisten tukiasemien käyttöönottoon tarvittavat valtuudet, koska se ei ole täyttänyt hakemuksessaan antamaansa sitoumusta?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko näitä samoja säännöksiä tulkittava siten, että saman päätöksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat samassa tilanteessa evätä tältä operaattorilta maanpäällisten tukiasemien käyttöönottoon tarvittavat valtuudet, koska se ei ole täyttänyt antamaansa sitoumusta täyttää peittovaatimus 13.6.2016 mennessä?

____________

1 EUVL 2008, L 172, s. 15.