Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. veljače 2019. uputio Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) – Viasat UK Ltd, Viasat Inc. protiv Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(predmet C-100/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel de Bruxelles

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Tuženik: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Druge stranke u postupku: Inmarsat Ventures Ltd c.o., Eutelsat SA

Prethodna pitanja

Treba li članak 4. stavak 1. točku (c) točku (ii), članak 7. stavak 1. i članak 8. stavak 1. Odluke br. 626/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 2008. o odabiru i odobrenju sustava za pružanje pokretnih satelitskih usluga (MSS)1 tumačiti na način da, u slučaju kada se pokaže da operator odabran u skladu s Glavom II. potonje odluke nije pružio pokretne satelitske usluge putem pokretnog satelitskog sustava do isteka roka predviđenoga člankom 4. stavkom 1. točkom (c) podtočkom (ii) te odluke, nadležna tijela država članica iz članka 8. stavka 1. te odluke trebaju odbiti dodijeliti odobrenja za implementaciju dodatnih komponenti na tlu tom operatoru, jer taj operator nije poštovao obvezu koju je preuzeo tijekom svoje prijave?

Ako je odgovor na prvo pitanje negativan, treba li te odredbe tumačiti na način da, u istom kontekstu, nadležna tijela država članica iz članka 8. stavka 1. te odluke mogu odbiti dodijeliti odobrenja za implementaciju dodatnih komponenti na tlu tom operatoru, jer on nije poštovao obvezu pokrivenosti od 13. lipnja 2016.?

____________

1 SL L 172, str. 15. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 39., str. 177.)