Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) la 8 februarie 2019 – Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Cauza C-100/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Reclamante: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Pârât: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Celelalte părți: Inmarsat Ventures Ltd c.o. și Eutelsat SA

Întrebările preliminare

Articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (ii), articolul 7 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (1) din Decizia nr. 626/2008/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2008 privind selectarea și autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de comunicații prin satelit (MSS)1 trebuie interpretate în sensul că, în cazul în care este cert că operatorul selectat în conformitate cu titlul II din această din urmă decizie nu a furnizat servicii mobile de comunicații prin satelit prin intermediul unui sistem mobil de comunicații prin satelit până la data limită prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din această decizie, autoritățile competente din statele membre prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din aceeași decizie trebuie să refuze să acorde acestui operator autorizații pentru utilizarea de componente terestre complementare, pentru motivul că operatorul respectiv nu a respectat angajamentul asumat în candidatura sa?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, aceleași dispoziții trebuie interpretate în sensul că, în același context, autoritățile competente din statele membre prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din aceeași decizie pot refuza să acorde acestui operator autorizații pentru utilizarea de componente terestre complementare, pentru motivul că acesta nu a respectat angajamentul de acoperire la 13 iunie 2016?

____________

1 JO L 172, p. 15.