Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo cour d'appel de Bruxelles (Belgija) 8. februarja 2019 – Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Zadeva C-100/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Bruxelles

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnici: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Prostovoljni stranski intervenientki: Inmarsat Ventures Ltd c.o., Eutelsat SA

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 4(1)(c)(ii), člen 7(1) in člen 8(1) Odločbe 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2008 o izbiri in odobritvi sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (MSS)1 , razlagati tako, da če je dokazano, da obratovalec, izbran v skladu z naslovom II zadnjenavedene odločbe, do končnega datuma iz člena 4(1)(c)(ii) te določbe ni zagotovil mobilnih satelitskih storitev prek mobilnega satelitskega sistema, mu morajo pristojni organi držav članic iz člena 8(1) te odločbe zavrniti odobritev za namestitev dopolnilnih talnih komponent, ker ni upošteval obveze, sprejete v svoji prijavi?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je treba te določbe razlagati tako, da lahko pristojni organi držav članic iz člena 8(1) te odločbe v istih okoliščinah temu obratovalcu zavrnejo odobritev za namestitev dopolnilnih talnih komponent, ker na dan 13. junija 2016 ni upošteval obveze glede pokritosti?

____________

1 UL L 172, 2008, str. 15.