Language of document :

Žalba koju je 14. veljače 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (četvrto prošireno vijeće) od 4. prosinca 2018. u predmetu T-518/16, Carreras Sequeros i dr. protiv Komisije

(predmet C-119/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: T. S. Bohr, G. Gattinara, L. Vernier, agenti)

Druge stranke u postupku: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen, Europski parlament, Vijeće Europske unije

Zahtjevi

da ukine presudu od 4. prosinca 2018., Carreras Sequeros i dr./Komisija, T-518/16;

da vrati predmet Općem sudu na ponovno suđenje radi odlučivanja o drugom, trećem i četvrtom tužbenom zahtjevu postavljenom u prvom stupnju;

da o troškovima odluči naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija ističe dva žalbena razloga.

1. U okviru prvog žalbenog razloga, Komisija se poziva na pogrešku koja se tiče prava u tumačenju članka 31. stavka 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja).

Prvi dio se odnosi na pogrešku koja se tiče prava u tumačenju sadržaja članka 31. stavka 2. Povelje. Sadržaj prava na plaćeni godišnji odmor koji je zajamčen tim člankom 31. stavkom 2. pojašnjen je u članku 7. Direktive 2003/881 . Stoga je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava jer je u obzir uzeo druge odredbe Direktive 2003/88, članke 14. i 23., i smatrao ih primjenjivima na zakonodavca Pravilnika o osoblju.

U okviru drugog dijela, Komisija se poziva na pogrešku koja se tiče prava u tumačenju članka 31. stavka 2. Povelje s obzirom na to da je Opći sud smatrao da smanjenje iz članka 6. Priloga X. Pravilniku o osoblju nije u skladu s navodnim načelom poboljšanja životnih i radnih uvjeta zainteresiranih osoba. Takvo načelo nema nikakvu pravnu osnovu.

Treći dio se odnosi, podredno, na pogrešku koja se tiče prava u tumačenju drugih odredaba Pravilnika o osoblju koje čine kontekst članka 6. Priloga X. Pravilniku o osoblju. Opći sud je pogrešno isključio druge odredbe Pravilnika o osoblju iz svojeg ispitivanja samo zato što su postojale i prije izmjene članka 6. Priloga X. Pravilniku o osoblju. Zakonodavac prilikom izbora mjera koje treba izmijeniti ili zadržati ima široku diskrecijsku ovlast.

2. U okviru drugog žalbenog razloga, Komisija se poziva na pogrešku koja se tiče prava u tumačenju članka 52. stavka 1. Povelje. Opći sud nije uzeo u obzir sudsku praksu prema kojoj zakonodavac prilikom izmjene Pravilnika o osoblju raspolaže širokom diskrecijskom ovlašću i u skladu s kojom se kršenje načela proporcionalnosti može utvrditi samo kada je zakonodavac očito prekoračio granice te diskrecijske ovlasti.

____________

1 Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL 2003., L 299, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)