Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Německo) dne 28. prosince 2018 – Landkreis Südliche Weinstraße v. PF a další

(Věc C-830/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v odvolacím řízení: Landkreis Südliche Weinstraße

Odpůrci v odvolacím řízení: PF a další

Účastník řízení: Vertreter des öffentlichen Interesses

Předběžné otázky

Musí se čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie1 (Úř. věst. L 141, s. 1) vykládat v tom smyslu, že ustanovení vnitrostátního práva, které omezuje povinnost vnitrostátních územních společenství (okresů) zajistit školní dopravu na obyvatele nadřazeného členského státu federace (spolkové země), má nepřímo diskriminační účinek i tehdy, pokud je na základě skutkových okolností zřejmé, že podmínka bydliště z okruhu příjemců dané služby v naprosté většině případů vylučuje obyvatele zbylého území členského státu?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Představuje účinná organizace školství naléhavý důvod obecného zájmu, který je způsobilý odůvodnit nepřímou diskriminaci?

____________

1 Úř. věst. 2011, L 141, s. 1.