Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Saksamaa) 28. detsembril 2018 – Landkreis Südliche Weinstraße versus PF jt

(kohtuasi C-830/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Põhikohtuasja pooled

Vastustaja ja apellatsioonkaebuse esitaja: Landkreis Südliche Weinstraße

Kaebajad ja vastustajad apellatsioonimenetluses: PF jt

Menetlusosaline: Vertreter des öffentlichen Interesses

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määruse (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires1 artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi õigusnormil, mille kohaselt peab kohalik omavalitsusüksus (Landkreis (maakond)) koolitranspordi korraldamise kohustust täitma üksnes asjaomase kõrgemalseisva föderaalse üksuse (Bundesland (liidumaa)) elanike suhtes, on kaudselt diskrimineeriv mõju isegi juhul, kui juhtumi asjaolude põhjal on kindlaks tehtud, et elukohanõude tõttu jääb valdav osa ülejäänud liikmesriigi territooriumil elavatest isikutest hüvitisest ilma?

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

2.    Kas haridussüsteemi tõhus korraldus kujutab endast ülekaalukat üldist huvi, mis võib kaudset diskrimineerimist õigustada?

____________

1 ELT 2011, L 141, lk 1.