Language of document :

Az Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Németország) által 2018. december 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Landkreis Südliche Weinstraße kontra PF és társai

(C-830/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Landkreis Südliche Weinstraße

A fellebbezési eljárásban ellenérdekelt fél: PF és társai

Az eljárásban részt vesz: Vertreter des öffentlichen Interesses

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikkének (2) bekezdését, hogy akkor is közvetetten hátrányosan megkülönböztető hatással bír a nemzeti területi önkormányzatok (járások) iskolai közlekedés biztosítására vonatkozó kötelezettségét a területi önkormányzatokat (járásokat) magában foglaló szövetségi egységben (Bundeslandban [szövetségi tartomány, Németország]) lakóhellyel rendelkezőkre korlátozó nemzeti jogi rendelkezés, ha a ténybeli körülmények alapján megállapítható, hogy a lakóhelyre vonatkozó feltétel túlnyomórészt a tagállam egyéb területein lakóhellyel rendelkezőket zárja ki az ellátásból?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

A közvetett hátrányos megkülönböztetés igazolására alkalmas közérdeken alapuló kényszerítő indoknak minősül-e az oktatásügy hatékony megszervezése?

____________

1 HL 2011. L 141., 1. o.