Language of document :

2018 m. gruodžio 28 d. Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Landkreis Südliche Weinstraße / PF ir kt.

(Byla C-830/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Landkreis Südliche Weinstraße

Kitos apeliacinio proceso šalys: PF ir kt.

Suinteresuotasis asmuo: viešojo intereso atstovas

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 492/20111 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią vietos valdžios (apskrities) institucijos įpareigotos užtikrinti mokyklinį transportą tik aukštesnio lygmens federacinės valstybės teritorinio vieneto (federalinės žemės) gyventojams, turi netiesiogiai diskriminuojantį poveikį, nors iš faktinių aplinkybių akivaizdu, kad teisė į šią paslaugą dėl gyvenamosios vietos reikalavimo nesuteikiama daugiausia likusioje valstybės narės teritorijoje gyvenantiems asmenims?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

2.    Ar reikalavimas veiksmingai organizuoti švietimo sistemą laikytinas privalomuoju bendrojo intereso reikalavimu, galinčiu pateisinti netiesioginę diskriminaciją?

____________

1 OL L 141, 2011, p. 1.