Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Germania) la 28 decembrie 2018 – Landkreis Südliche Weinstraße/PF și alții

(Cauza C-830/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Părțile din procedura principală

Pârât și apelant: Landkreis Südliche Weinstraße

Reclamant și intimat: PF și alții

Parte la procedură: Vertreter des öffentlichen Interesses

Întrebările preliminare

Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii1 trebuie să fie interpretat în sensul că o normă de drept național care limitează obligația anumitor colectivități teritoriale [Landkreise (districte rurale)] de a asigura un serviciu de transport școlar la rezidenții landului federal (Bundesland) din care acestea fac parte are efectul unei discriminări indirecte, chiar dacă s-a stabilit, pe baza unor împrejurări obiective, că, drept urmare a cerinței privind reședința, sunt excluși de la furnizarea serviciului în mod preponderent rezidenții din restul teritoriului național al statul membru?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Organizarea eficientă a sistemului școlar reprezintă o cerință imperativă de interes general de natură să justifice o discriminare indirectă?

____________

1 JO 2011, L 141, p. 1.