Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (Nemčija) 28. decembra 2018 – Landkreis Südliche Weinstraße/PF in drugi

(Zadeva C-830/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Landkreis Südliche Weinstraße

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: PF in drugi

Intervenient: Vertreter des öffentlichen Interesses

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7(2) Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji1 razlagati tako, da je predpis nacionalnega prava, ki obveznost nacionalnih lokalnih skupnosti (Landkreise; okrožja), da zagotovijo šolski prevoz, omejuje na prebivalce nadrejene federalne enote (zvezne dežele), posredno diskriminatoren, tudi če iz ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da so zaradi pogoja prebivanja iz te ugodnosti izključeni pretežno prebivalci s preostalih območij države članice?

Če je treba na prvo vprašanje odgovoriti pritrdilno:

Ali je učinkovita organizacija šolstva nujni razlog v splošnem interesu, s katerim je mogoče utemeljiti posredno diskriminacijo?

____________

1 UL L 141, 2011, str. 1.