Language of document :

Valitus, jonka Comune di Milano on tehnyt 22.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-167/13, Comune di Milano v. komissio, 13.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-160/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Comune di Milano (edustajat: A. Mandarano, E. Barbagiovanni ja S. Grassani, avvocati)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja on esittänyt seuraavat vaatimukset:

–    unionin yleisen tuomioistuimen 13.12.2018 asiassa T-167/13 antama tuomio on kumottava.

–    SEA SpA:n tekemistä pääomanlisäyksistä SEA Handling SpA:n hyväksi (asia SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10))19.12.2012 annettu Euroopan komission päätös (EU) 2015/1225 on kumottava

–    komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien asiassa T-167/13 R toimitetun välitoimimenettelyn kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisessa tuomiossa hylännyt Comune di Milanon kanteen, jossa tämä oli vaatinut edellä mainitun komission päätöksen kumoamista.

Comune di Milano on esittänyt neljä valitusperustetta, joiden mukaan unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut tuomiossaan SEUT 107 artiklaa ja joiden mukaan asiassa ei ole kyse toimenpiteistä, jotka voitaisiin katsoa valtiontueksi.

Comune di Milano on ensimmäisessä valitusperusteessaan kiistänyt sen, että väitetyillä tukitoimenpiteillä on käytetty valtion varoja, minkä lisäksi se esittää, että unionin yleisen tuomioistuimen suorittama arvio toimenpiteen yhteydestä valtioon ei ole ollut unionin oikeuskäytännössä vahvistettujen periaatteiden mukainen.

Se esittää toisessa valitusperusteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin on arvioidessaan toimenpiteen yhteyttä valtioon loukannut todistelua koskevia periaatteita syyllistymällä todistelun osalta eriarvoiseen kohteluun ja hyväksymällä ”ajallisesti” puuttuvan näytön.

Comune di Milano vetoaa kolmannessa valitusperusteessaan tosiseikkojen ja todisteiden väärinarviointiin, johon unionin yleinen tuomioistuin on sen mukaan syyllistynyt arvioidessaan aihetodisteita, jotka komissio on esittänyt tukeakseen näkemystään kyseessä olevien toimenpiteiden väitetystä yhteydestä Comune di Milanoon.

Neljännessä valitusperusteessaan Comune di Milano on riitauttanut monelta eri kannalta unionin yleisen tuomioistuimen arvioinnit siitä, millä tavoin komissio on soveltanut markkinataloudessa toimivan yksityisen sijoittajan kriteeriä, ja mihin ratkaisuun unionin yleinen tuomioistuin on niiden perusteella tuomiossaan päätynyt.

____________