Language of document :

Žalba koju je 22. veljače 2019. podnijela Comune di Milano protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 13. prosinca 2018. u predmetu T-167/13, Comune di Milano protiv Europske komisije

(predmet C- 160/19 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Comune di Milano (zastupnici: A. Mandarano, E. Barbagiovanni, S. Grassani, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 13. prosinca 2018. u predmetu T-167/13, Comune di Milano/Komisija;

ukine Odluku Europske komisije (EU) 2015/1225 od 19. prosinca 2012. o injekcijama kapitala od strane trgovačkog društva SEA SpA u trgovačko društvo SEA Handling SpA (predmet SA.21420 (C14/10) (ex NN 25/10));

naloži Komisiji snošenje troškova, uključujući troškove postupka privremene pravne zaštite u predmetu T-167/13 R.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Pobijanom presudom, Opći sud je odbio tužbu za poništenje koju je Comune podnijela protiv gore navedene odluke.

U potporu svojoj žalbi, Comune di Milano ističe četiri žalbena razloga, koji se svi odnose na to da je Opći sud povrijedio članak 107. UFEU-a te da, u konkretnom slučaju, nije bilo mjera koje se mogu okvalificirati kao državne potpore.

Prvim žalbenim razlogom Comune di Milano, s jedne strane, osporava da se navodnim mjerama koriste „državna sredstva”; i, s druge strane, kritizira neusklađenost „testa” pripisivosti koji je osmislio Opći sud s načelima utvrđenima u sudskoj praksi Zajednice.

Drugim žalbenim razlogom Comune di Milano iznosi prigovor povrede načela o dokazivanju pripisivosti koju je počinio Opći sud, s gledišta nejednakog postupanja u pogledu dokazivanja i nepostojanja dokaza u „dijakronijskom” smislu.

Trećim žalbenim razlogom Comune di Milano kritizira iskrivljavanje činjenica i dokaza koje je Opći sud izvršio pri ocjenjivanju indicija koje je Komisija iznijela u prilog pripisivosti mjera Comune di Milano.

Četvrtim žalbenim razlogom Comune di Milano, iz više gledišta, prigovara zbog cjelokupne ocjene Komisijine primjene kriterija privatnog ulagača u tržišnom gospodarstvu (tzv. „MEIP”) koju je izvršio Opći sud, i zaključaka koji se iz toga izvode u presudi.

____________