Language of document :

2019 m. vasario 22 d. Comune di Milano pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-167/13 Comune di Milano / Europos Komisija

(Byla C-160/19 P)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Comune di Milano, atstovaujama advokatų A. Mandarano, E. Barbagiovanni, S. Grassani

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-167/13 Comune di Milano / Europos Komisija;

panaikinti 2012 m. gruodžio 19 d. Europos Komisijos sprendimą (ES) 2015/1225 dėl bendrovės „SEA S.p.A.“ teikiamų kapitalo injekcijų bendrovei „SEA Handling S.p.A.“ (Byla SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06));

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtąsias per procedūrą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje T-167/13 R.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas atmetė Comune di Milano (Milano savivaldybė) ieškinį dėl minėto Komisijos sprendimo panaikinimo.

Grįsdama savo apeliacinį skundą, Comune di Milano nurodo keturis pagrindus, grindžiamus Bendrojo Teismo padarytu SESV 107 straipsnio pažeidimu ir priemonių, kurios gali būti kvalifikuojamos kaip valstybės pagalbos priemonės, nebuvimo šiuo atveju.

Apeliacinio skundo pirmuoju pagrindu Comune di Milano ginčija, pirma, tai, kad taikant tariamas pagalbos priemones naudojami „valstybės ištekliai“ ir, antra, tvirtina, kad Bendrojo Teismo parengtas priskyrimo „kriterijus“ nesuderinamas su Sąjungos jurisprudencija.

Apeliacinio skundo antruoju pagrindu Comune di Milano tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė principus priskyrimo įrodymo srityje, atsižvelgiant tiek į nevienodą požiūrį dėl įrodymų, tiek į įrodymų nebuvimą „diachroniškumo“ prasme.

Apeliacinio skundo trečiuoju pagrindu Comune di Milano nurodo tai, kad Bendrasis Teismas, vertindamas Komisijos nurodytas aplinkybes siekiant pagrįsti tariamą nagrinėjamų priemonių priskyrimą Comune di Milano, iškraipė faktines aplinkybes ir įrodymus.

Apeliacinio skundo ketvirtuoju pagrindu Comune di Milano įvairiais būdais ginčija Bendrojo Teismo vertinimą, pateiktą dėl Komisijos taikyto rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio privataus investuotojo kriterijaus (vadinamasis „MEIP“) ir šiuo klausimu sprendime pateiktas išvadas.

____________