Language of document :

Recurs introdus la 22 februarie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 12 decembrie 2018 în cauzele T-722/15, T-723/15 și T-724/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V. și alții/Comisia Europeană

(Cauza C-171/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V., Genossenschaftsverband Bayern e.V., Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V.

Concluziile recurentei

Comisia solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

declararea primului motiv al acțiunii în fața Tribunalului ca neîntemeiat;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru restul motivelor;

obligarea reclamantelor din primă instanță la plata cheltuielilor de judecată efectuate în primă instanță și în cadrul recursului, cu titlu subsidiar, în caz de trimitere spre rejudecare, soluționarea cererii referitoare la cheltuielile de judecată odată cu fondul.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv de recurs:

La punctele 56-64 din hotărârea atacată, Tribunalul, cu ocazia definirii condițiilor stabilite în cuprinsul deciziei de inițiere, a interpretat și a aplicat eronat articolul 108 alineatul (2) TFUE și articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul nr. 659/19991 , precum și jurisprudența instanțelor Uniunii cu privire la acest subiect: sursele de finanțare a unui ajutor nu ar trebui să fie indicate în decizia de deschidere decât cu titlu excepțional și în situații speciale.

    

Al doilea motiv de recurs:

La punctele 47-53 și 56 din hotărârea atacată, Tribunalul a interpretat eronat decizia de deschidere, ceea ce a determinat un viciu de motivare, și nu a răspuns la argumentele Comisiei: în realitate, decizia de deschidere abordează metoda de finanțare din resurse bugetare.

Al treilea motiv de recurs:

La punctele 66-68 din hotărârea atacată, Tribunalul a interpretat eronat articolul 263 alineatul (2) TFUE și jurisprudența instanțelor Uniunii cu privire la acest subiect, plecând de la principiul că drepturile terților de a fi asociați ar fi în mod esențial o normă fundamentală de procedură, în sensul articolului 263 al doilea paragraf TFUE.

Al patrulea motiv de recurs:

La punctele 70-72 din hotărârea atacată, Tribunalul a interpretat eronat dreptul de a fi asociat, în sensul articolului 108 alineatele (2) și (3) TFUE, precum și articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul nr. 659/1999 și jurisprudența instanțelor Uniunii cu privire la consecințele încălcării dreptului de a fi asociat, constatând că o declarație a părților cu privire la aspectul dacă resursele bugetare constituie resurse de stat ar fi putut modifica rezultatul procedurii. În acest context, Tribunalul a interpretat eronat și noțiunea de resurse de stat în temeiul articolului 107 alineatul (1) TFUE, a denaturat faptele constatate în decizia atacată și care i-au fost prezentate și a omis să examineze argumentele avansate de Comisie în fața Tribunalului.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO 1999, L 83, p. 1, Ediție specială, 08/ vol. 1, p. 41).