Language of document :

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-677/14. sz., Biogaran kontra Bizottság ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen a Biogaran által 2019. február 28-án benyújtott fellebbezés

(C-207/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Biogaran (képviselők: M. Utges Manley solicitor, A. Robert advocate, O. de Juvigny, T. Reymond, J. Killick és J. Jourdan ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

teljes egészében helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-677/14. sz. ügyben 2018. december 12-én hozott ítéletét;

semmisítse meg a C(2014) 4955 final bizottsági határozat (AT.39612 – Perindopril [Servier] ügy) 1. cikke b) pontjának iv. alpontját, 7. cikke (1) bekezdésének b) pontját és 8. cikkét annyiban, amennyiben azok a Biogaranra vonatkoznak;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalapjával a Biogaran előadja, hogy az ítéletet téves jogalkalmazás jellemzi, mivel azzal az indokkal állapítja meg a licencia jogsértő jellegét, hogy az egyezség célja versenyellenes. A fellebbező szerint az ítélet a cél általi jogsértés fogalmának kiterjesztő koncepcióján alapul, és nem veszi figyelembe a tapasztalat és a nyilvánvaló korlátozás hiányát. Az ítélet ezenkívül jogilag téves vizsgálaton alapul, amely elvonatkoztat mind a Servier és a Niche által kötött egyezség hátterétől, mind pedig attól, hogy ez utóbbiak nem voltak potenciális versenytársak.

Második jogalapjával a Biogaran arra hivatkozik, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a Bizottság indokolását a sajátjával helyettesítette. A Törvényszék szerint a Biogaran állítólagos ösztönzése „meghatározó” volt a Niche azon döntésére, hogy nem lép a piacra. Azonban sem a kifogásközlés, sem a határozat nem állítja és nem is bizonyítja, hogy ezen ösztönzésnek, amelyet csupán „további” ösztönzésnek minősítettek, „meghatározó” szerepe volt abban, hogy a Niche elfogadta az egyezség feltételeit.

A Biogaran a harmadik jogalapjával azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az arányosság elvét és az EUMSZ 101. cikk célkitűzéseit, amikor az anyavállalatának felelőssége mellett az ő felelősségét is megállapította. Mivel a Törvényszék kimondta, hogy az anyavállalat közvetlenül részt vett a jogsértésben, és irányítási jogkörét arra használta, hogy saját jogsértő magatartásához a leányvállalata is hozzájáruljon, ezáltal teljesen megfosztva a leányvállalatot az autonómiájától, a Törvényszék nem állapíthatta volna meg az anyavállalat felelőssége mellett a leányvállalat felelősségét is, mivel ezáltal túllépte a versenyszabályok megfelelő alkalmazásához feltétlenül szükséges mértéket.

A negyedik jogalapjával a Biogaran azzal érvel, hogy az ítéletet hatályon kívül kell helyezni, mivel az helybenhagyja az elvet és a bírság kiszámításának módját, a jelen ügy összetett és újszerű jellege, valamint a Biogaran meghatározó szerepének teljes hiánya ellenére.

____________