Language of document :

2019 m. vasario 28 d. Biogaran pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-677/14 Biogaran / Komisija

(Byla C-207/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Biogaran, atstovaujama solisitoriaus M. Utges Manley, advocate A. Robert, advokatų O. de Juvigny, T. Reymond, J. Killick, J. Jourdan

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Visiškai panaikinti 2018 m. gruodžio 12 d. priimtą Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-677/14;

panaikinti 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimo C (2014) 4955 final [byla AT.39.612 – Perindoprilis (Servier)] 1 straipsnio b punkto iv papunktį, 7 straipsnio 1 dalies b punktą ir 8 straipsnį, kiek jie susiję su Biogaran;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmajame pagrinde Biogaran teigia, kad sprendime yra teisės klaidų, nes jame pripažinta, jog licencijos sutartis yra pažeidimas, nes taikaus susitarimo tikslas yra antikonkurencinis. Pasak apeliantės, sprendimas grindžiamas ekstensyvia pažeidimo dėl tikslo sąvokos koncepcija ir jame neatsižvelgiama į patirties ir akivaizdaus pažeidimo nebuvimą. Be to, sprendimas grindžiamas klaidingu teisiniu testu, kuriame neatsižvelgiama nei į Servier ir Niche sudaryto taikaus susitarimo kontekstą, nei į tai, kad šios dvi bendrovės nebuvo potencialios konkurentės.

Antrajame pagrinde Biogaran teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą Komisijos motyvus pakeisdamas savaisiais. Bendrasis Teismas mano, kad įtariamas Biogaran paskatinimas buvo „lemiamas“, nes jis lėmė Niche sprendimą neateiti į rinką. Tačiau nei pranešime apie kaltinimus, nei Komisijos sprendime neteigiama ir nenustatyta, kad šis skatinimas, kvalifikuojamas tik kaip „papildomas“, buvo „lemiamas“, kai Niche pritarė taikaus susitarimo nuostatoms.

Trečiajame pagrinde Biogaran teigia, kad Bendrasis Teismas nesilaikė proporcingumo principo ir SESV 101 straipsnio tikslų pripažindamas ne tik jos patronuojančiosios bendrovės, bet ir pačios Biogaran atsakomybę. Kadangi Bendrasis Teismas nusprendė, kad patronuojančioji bendrovė tiesiogiai dalyvavo darant pažeidimą ir pasinaudojo kontrolės galiomis, kad jos patronuojamoji bendrovė prisidėtų jai darant pažeidimą, nes patronuojamoji bendrovė neturėjo jokio savarankiškumo, negalima pripažinti ne tik patronuojančiosios bendrovės, bet ir jos patronuojamosios bendrovės atsakomybės, nebent reikia viršyti tai, kas griežtai reikalinga tinkamam konkurencijos taisyklių taikymui.

Ketvirtajame pagrinde Biogaran teigia, kad sprendimas turi būti panaikintas tiek, kiek jame patvirtinamas baudos apskaičiavimo principas ir tvarka, nepaisant šios bylos sudėtingumo ir naujumo bei nesant jokio lemiamo Biogaran vaidmens.

____________