Language of document :

2019 m. sausio 24 d. Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-43/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S. A.

Atsakovas: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciniai klausimai

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB 2 straipsnio 1 dalies c punktas, 9, 24, 72 ir 73 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad paslaugų teikimas yra apmokestinamas PVM, kai elektroninių ryšių operatorius iš savo buvusių klientų (kuriems jis suteikė pardavimo skatinimo lengvatas, kurias gali sudaryti išlaidų už paslaugos įdiegimą, aktyvavimą, perkeliamumą ar įrangą neskaičiavimas arba specialių tarifų taikymas mainais už įsipareigojimą laikytis lojalumo laikotarpio, kurio klientai neįvykdė dėl nuo jų priklausančių priežasčių) reikalauja mokėti sumą, kuri pagal įstatymus negali viršyti išlaidų, tiekėjo patirtų diegiant paslaugą, ir kuri turi būti proporcinga klientui suteiktai lengvatai, nustatytai ir kiekybiškai įvertintai sudarytoje sutartyje, taigi kuri negali automatiškai atitikti bendros sutarties nutraukimo dieną nesumokėtų įmokų vertės?

Atsižvelgiant į pirmiau aptartas nuostatas, ar tai, jog reikalaujama mokėti tokias sumas nutraukus sutartį, kai operatorius klientui nebeteikia paslaugų, o po sutarties nutraukimo nevyko atitinkamas vartojimas, neleidžia kvalifikuoti tokių sumų kaip atlygio už paslaugų teikimą?

Atsižvelgiant į pirmiau aptartas nuostatas, ar neturi būti atsižvelgiama į tai, kad minėta suma yra atlygis už paslaugų teikimą dėl to, jog operatorius ir jo buvę klientai iš anksto pagal įstatymus standartinėje sutartyje apibrėžė formulę, pagal kurią apskaičiuojama suma, kurią buvę klientai turi sumokėti, jei jie nesilaiko paslaugų teikimo sutartyje numatyto įsipareigojimo laikotarpio?

Atsižvelgiant į pirmiau aptartas nuostatas, ar minėta suma negali būti laikoma atlygiu už paslaugų teikimą, kai ginčijama suma neatitinka tos, kurią operatorius būtų gavęs per likusį įsipareigojimo laikotarpį, jei sutartis nebūtų nutraukta?

____________