Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalska) 24. januarja 2019 – Comunicações Pessoais, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-43/19)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 2(1)(c) in člene 9, 24, 72 in 73 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra razlagati tako, da je podano opravljanje storitev, ki je obdavčeno z DDV, kadar operater elektronskih komunikacij od svojih prejšnjih strank (ki jim je odobril promocijske ugodnosti, ki lahko ustrezajo brezplačni priključitvi, aktivaciji storitve, prenosljivosti, opremi ali tarifam po posebnih pogojih v zameno za zavezo, da bodo izpolnile obdobje vezave, ki pa ga iz razlogov na svoji strani niso) pobere znesek, ki zaradi zakonske določbe ne sme presegati stroškov, ki jih ima ponudnik z zagotovitvijo storitve, in mora biti sorazmeren z ugodnostjo, odobreno stranki, ki je kot taka določena in številčno opredeljena v sklenjeni pogodbi, tako da ne more avtomatično ustrezati skupni vrednosti zneskov, ki na dan prekinitve še niso zapadli v plačilo?

2.    Glede na navedene določbe, ali dejstvo, da se navedeni zneski zahtevajo po prekinitvi pogodb, ko operater že ne opravlja več storitev strankam, in da po prekinitvi pogodb ni bilo konkretne potrošnje, nasprotuje opredelitvi teh zneskov kot protidajatev za opravljanje storitev?

3.    Ali je glede na navedene določbe treba zavrniti opredelitev navedenega zneska kot protidajatev za opravljanje storitev, ker so operater in njegove prejšnje stranke zaradi zakonske zahteve predhodno v okviru pogodbe o pristopu opredelili formulo za izračun zneska, ki ga bodo prejšnje stranke dolgovale, če ne bodo izpolnile obdobja vezave, določenega v pogodbi o opravljanju storitev?

4.    Ali je glede na navedene določbe treba zavrniti opredelitev navedenega zneska kot protidajatev za opravljanje storitev v primerih, v katerih zadevni znesek ne ustreza znesku, ki bi ga operater prejel v preostalem obdobju vezave, če ne bi prišlo do navedene prekinitve pogodbe?

____________