Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. siječnja 2019. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – EY protiv Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(predmet C-40/19)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EY

Tuženik: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i članak 31. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća1 (Direktiva o postupcima), uzimajući u obzir odredbe članaka 6. i 13. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, tumačiti na način da je moguće da država članica jamči djelotvornu sudsku zaštitu iako njezini sudovi ne mogu preinačiti odluke donesene u postupcima o azilu, nego ih samo mogu poništiti i vratiti na ponovno odlučivanje?

2.    Treba li članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i članak 31. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Direktiva o postupcima), uzimajući u obzir odredbe članaka 6. i 13. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, tumačiti na način da je s tim pravnim aktima usklađeno zakonodavstvo države članice koje predviđa jedinstveni prekluzivni rok od ukupno 60 dana, neovisno o svim pojedinačnim okolnostima i posebnostima slučaja te o mogućim poteškoćama prilikom dokazivanja?

____________

1 Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL 2013., L 180, str. 60) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249.)