Language of document :

A Landgericht Saarbrücken (Németország) által 2019. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JC kontra Kreissparkasse Saarlouis

(C-66/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Saarbrücken

Az alapeljárás felei

Felperes: JC

Alperes: Kreissparkasse Saarlouis

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv1 hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (2) bekezdésének p) pontját, hogy az „azon időszakra, amelyen belül az elállási jog gyakorolható”, vagy „az elállási jog gyakorlásának egyéb feltételeire” vonatkozó szükséges tájékoztatásnak az elállásra nyitva álló időszak megkezdődésének feltételeire is ki kell terjednie?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Ellentétes-e a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (2) bekezdésének p) pontjával az olyan értelmezés, amely szerint az elállásra vonatkozó tájékoztatás „világos és egyértelmű”, ha e tájékoztatás az elállásra nyitva álló időszak kezdetét illetően nem sorolja fel teljeskörűen az említett időszak megkezdődéséhez kötelezően közlendő információkat, hanem e tekintetben egy nemzeti jogszabályi rendelkezésre – jelen esetben a Bürgerliches Gesetzbuch (polgári törvénykönyv, a továbbiakban: BGB) 492. §-a 2014. június 12-ig hatályos változatának (2) bekezdésére – hivatkozik, mely nemzeti jogszabályi rendelkezés további nemzeti rendelkezésekre – jelen esetben az Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (a polgári törvénykönyv bevezető törvénye, a továbbiakban: EGBGB) 247. cikke 2014. június 12-ig hatályos változatának 3–13. §-ára – hivatkozik tovább, és a fogyasztónak ezért több különböző jogszabály számos rendelkezését el kell olvasnia ahhoz, hogy világossá váljon számára, hogy milyen információkat kell kötelezően közölni ahhoz, hogy hitelszerződése esetében megkezdődjön az elállásra nyitva álló időszak?

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén (és ha alapvetően nem aggályos a nemzeti jogszabályi rendelkezésekre való hivatkozás):

Ellentétes-e a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (2) bekezdésének p) pontjával az olyan értelmezés, amely szerint az elállásra vonatkozó tájékoztatás „világos és egyértelmű”, ha a valamely nemzeti jogszabályi rendelkezésre – jelen esetben a BGB 492. §-a 2010. július 30-tól 2014. június 12-ig hatályos változatának (2) bekezdésére – való hivatkozás és az e nemzeti jogszabályi rendelkezés általi továbbhivatkozás – jelen esetben az EGBGB 247. cikke 2011. augusztus 4-től 2014. június 12-ig [eredeti 3. o.] hatályos változatának 3–13. §-ára – szükségszerűen azzal jár, hogy a fogyasztónak a rendelkezések puszta átolvasásán túlmenően jogi minősítést is el kell végeznie – például azt illetően, hogy a jelzáloggal biztosított szerződésekre és az azokkal kapcsolatban nyújtott áthidaló hitelre vonatkozó szokásos feltételek mellett kapta-e a hitelt, vagy kapcsolt szerződésekről van-e szó – ahhoz, hogy világossá váljon számára, hogy milyen információkat kell kötelezően közölni ahhoz, hogy hitelszerződése esetében megkezdődjön az elállásra nyitva álló időszak?

____________

1 HL 2008. L 133., 66. o.