Language of document :

2019 m. sausio 29 d. Landgericht Saarbrücken (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JC / Kreissparkasse Saarlouis

(Byla C-66/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Saarbrücken

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: JC

Atsakovė: Kreissparkasse Saarlouis

Prejudiciniai klausimai

Ar 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB1 10 straipsnio 2 dalies p punktą reikia aiškinti taip, kad į privalomą pateikti informaciją apie „laikotarpį“, per kurį galima pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, ir į „kitas sąlygas ja pasinaudoti“ patenka ir sutarties atsisakymo laikotarpio prasidėjimo sąlygos?

Jei į 1 klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB 10 straipsnio 2 dalies p punktui prieštarauja toks aiškinimas, kad informacija apie sutarties atsisakymą yra „aiški“ ir „tiksli“, jei joje pateiktini privalomi duomenys, nuo kada pradedamas skaičiuoti sutarties atsisakymo laikotarpis, nėra išsamiai pateikiami, o daroma nuoroda į atitinkamą nacionalinės teisės nuostatą – nagrinėjamu atveju į iki 2014 m. birželio 12 d. galiojusios redakcijos Bürgerliches Gesetzbuch (Civilinis kodeksas, toliau – BGB) 492 straipsnio 2 dalį –, kurioje savo ruožtu daroma nuoroda į kitas nacionalinės teisės nuostatas – nagrinėjamu atveju į iki 2014 m. birželio 12 d. galiojusios redakcijos Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Įvadinis civilinio kodekso įstatymas, toliau – EGBGB) 247 straipsnio 3-13 dalis –, ir todėl vartotojas, siekdamas išsiaiškinti, kokie privalomi duomenys turi būti pateikti tam, kad būtų pradėtas skaičiuoti jo kredito sutarties atsisakymo laikotarpis, privalo perskaityti nemažai įvairių įstatymų normų?

Jei į 2 klausimą būtų atsakyta neigiamai (ir nuoroda į nacionalinės teisės nuostatas nekelia esminių abejonių):

Ar 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB 10 straipsnio 2 dalies p punktui prieštarauja toks aiškinimas, pagal kurį informacija apie sutarties atsisakymą yra „aiški“ ir „tiksli“, jei nuoroda į nacionalinės teisės nuostatą – nagrinėjamu atveju į nuo 2010 m. liepos 30 d. iki 2014 m. birželio 12 d. galiojusios redakcijos BGB 492 straipsnio 2 dalį – ir pastarojoje daroma tolesnė nuoroda – nagrinėjamu atveju į nuo 2011 m. rugpjūčio 4 d. iki 2014 m. birželio 12 d. galiojusios redakcijos EGBGB 247 straipsnio 3-13 dalis – savaime reiškia, kad vartotojas, siekdamas išsiaiškinti, kokie privalomi duomenys turi būti pateikti tam, kad būtų pradėtas skaičiuoti jo kredito sutarties atsisakymo laikotarpis, turi ne tik perskaityti įstatymų nuostatas, bet ir atlikti teisinį vertinimą – pavyzdžiui, įvertinti, ar kreditas jam buvo suteiktas hipotekinėms sutartims bei tarpiniam finansavimui įprastomis sąlygomis, ir ar buvo sudarytos susijusios sutartys?

____________

1 OL L 133, 2008, p. 66.