Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgerichts Saarbrücken (Germania) la 29 ianuarie 2019 – JC/Kreissparkasse Saarlouis

(Cauza C-66/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgerichts Saarbrücken

Părțile din procedura principală

Reclamant: JC

Pârâtă: Kreissparkasse Saarlouis

Întrebările preliminare

Articolul 10 alineatul (2) litera (p) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului1 trebuie interpretat în sensul că dintre informațiile necesare privind „termenul” sau „alte condiții pentru exercitarea [dreptului de retragere]” fac parte și condițiile pentru începerea curgerii termenului de retragere?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Articolul 10 alineatul (2) litera (p) din Directiva 2008/48/CE se opune unei interpretări potrivit căreia informațiile privind retragerea sunt „clare” și „concise” atunci când, în ceea ce privește începerea curgerii termenului de retragere, acestea nu menționează complet informațiile obligatorii care trebuie furnizate pentru începerea curgerii termenului, ci fac trimitere în acest sens la o dispoziție a legislației naționale – în cazul de față la articolul 492 alineatul (2) din Codul civil [denumit în continuare „BGB”], în versiunea în vigoare până la 12 iunie 2014 – care, la rândul său, face trimitere la alte dispoziții naționale – în cazul de față la articolul 247 alineatele 3-13 din Legea de punere în aplicare a Codului civil [denumită în continuare „EGBGB”], în versiunea în vigoare până la 12 iunie 2014 – și, din acest motiv, consumatorul este obligat să consulte numeroase dispoziții legale cuprinse în diferite legi, în vederea obținerii explicațiilor cu privire la informațiile obligatorii care trebuie furnizate pentru începerea curgerii termenului de retragere în cazul contractului său de împrumut?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare (și dacă nu există nicio rezervă de principiu împotriva trimiterii la dispozițiile legislației naționale):

Articolul 10 alineatul (2) litera (p) din Directiva 2008/48/CE se opune unei interpretări potrivit căreia informațiile privind retragerea sunt „clare” și „concise” atunci când trimiterea la o dispoziție a legislației naționale – în cazul de față la articolul 492 alineatul (2) din BGB, în versiunea în vigoare între 30 iulie 2010 și 12 iunie 2014 – și retrimiterea de către acesta – în cazul de față la articolul 247 alineatele 3-13 din EGBGB, în versiunea în vigoare între 4 august 2011 și 12 iunie 2014 – obligă consumatorul ca prin simpla lectură a dispozițiilor să efectueze o subsumare juridică – de exemplu, dacă împrumutul i-a fost acordat în condiții obișnuite pentru contractele garantate cu un bun imobil și pentru finanțarea intermediară a acestora sau există contracte legate –, în vederea obținerii explicațiilor cu privire la informațiile obligatorii care trebuie furnizate pentru începerea curgerii termenului de retragere în cazul contractului său de împrumut?

____________

1 JO 2008, L 133, p. 66.