Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van beroep te Antwerpen (Belgie) dne 31. ledna 2019 – Belgische Staat zastoupený ministrem zaměstnání, hospodářství a spotřebitelů, pověřeným vnějším obchodem, Belgische Staat zastoupený generálním ředitelem generálního ředitelství hospodářské inspekce, generální ředitel generálního ředitelnství hospodářské inspekce v. Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(Věc C-73/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van beroep te Antwerpen

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: Belgische Staat zastoupený ministrem zaměstnání, hospodářství a spotřebitelů, pověřeným vnějším obchodem, Belgische Staat zastoupený generálním ředitelem generálního ředitelství hospodářské inspekce, generální ředitel generálního ředitelství hospodářské inspekce

Odpůrkyně: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Předběžná otázka

Je spor, jehož základem je žaloba na určení a zdržení se protiprávních tržních a obchodních praktik v neprospěch spotřebitelů podaná belgickým státem proti nizozemským společnostem podle článku 14 zákona ze dne 30. července 2013 o následném prodeji vstupenek na různé akce a článku XVII.7 WER, přičemž tyto společnosti nabízejí následný prodej vstupenek na akce konané v Belgii z Nizozemska prostřednictvím internetových stránek především belgickým zákazníkům, občanskou nebo obchodní věcí ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 20121 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, a může rozhodnutí soudu vydané v takovém sporu spadat z tohoto důvodu do oblasti působnosti tohoto nařízení?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1).