Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) 31. jaanuaril 2019 – Belgische Staat, keda esindab tööhõive-, majandus- ja tarbijakaitseminister, kelle vastutusala on väliskaubandus, Belgische Staat, keda esindab majandusinspektsiooni peadirektoraadi peadirektor versus Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(kohtuasi C-73/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van beroep te Antwerpen

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitajad: Belgische Staat, keda esindab tööhõive-, majandus- ja tarbijakaitseminister, kelle vastutusala on väliskaubandus, Belgische Staat, keda esindab majandusinspektsiooni peadirektoraadi peadirektor

Vastustajad apellatsioonimenetluses: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Eelotsuse küsimus

Kas kohtuasi, mille aluseks on Belgia riigi poolt 30. juuli 2013. aasta seaduse (mis reguleerib ürituste piletite edasimüüki) artikli 14 ja WER artikli XVII.7 alusel Madalmaade äriühingute vastu esitatud hagi, millega palutakse tuvastada tarbijaid kahjustavad ebaseaduslikud turu- ja/või kaubandustavad ning lõpetada nende kasutamine, kusjuures kõnealused äriühingud pöörduvad Madalmaades veebisaitide kaudu peamiselt Belgia klientide poole, pakkudes edasimüügiks Belgias toimuvate ürituste pileteid, on tsiviil- või kaubandusasi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012 aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades1 artikli 1 lõike 1 tähenduses ja kas sellises kohtuasjas tehtud kohtuotsus võib seetõttu kuuluda nimetatud määruse kohaldamisalasse?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).