Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 31.1.2019 – Belgian valtio, edustajanaan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgian valtio, edustajanaan Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie ja Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie v. Movic BV, Events Belgium BV ja Leisure Tickets & Activities International BV

(asia C-73/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van beroep te Antwerpen

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Belgian valtio, edustajanaan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgian valtio, edustajanaan Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie ja Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie

Vastapuolet: Movic BV, Events Belgium BV ja Leisure Tickets & Activities International BV

Ennakkoratkaisukysymys

Onko oikeusriita, joka koskee kannetta, jossa vaaditaan kuluttajiin kohdistuvien lakia rikkovien markkinatapojen tai kauppatapojen toteamista ja kieltämistä ja jonka Belgian viranomaiset ovat nostaneet tapahtumien pääsylippujen myynnistä 30.7.2013 annetun lain 14 §:n ja talouslainsäädännöstä annettu lain XVII.7 §:n perusteella alankomaalaisia yhtiöitä vastaan, jotka harjoittavat Alankomaista käsin verkkosivustojen välityksellä pääasiassa belgialaiseen asiakaskuntaan kohdistuvaa Belgiassa pidettävien tapahtumien pääsylippujen jälleenmyyntiä, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1215/20121 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu siviili- tai kauppaoikeudellinen asia, ja voiko senkaltaisessa riidassa annettava tuomioistuinratkaisu siten kuulua kyseisen asetuksen soveltamisalaan?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1215/2012 (EYVL 2012, L 351, s. 1).