Language of document :

A Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) által 2019. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie kontra Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(C-73/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperesek: Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie

Alperesek: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU rendelet1 1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett polgári vagy kereskedelmi ügynek minősül-e az olyan jogvita, amelynek alapját egy olyan kereset képezi, amelyet a rendezvényekre szóló belépőjegyek viszonteladásáról szóló, 2013. július 30-i törvény 14. cikke és a WER XVII.7. cikke alapján a belga állam indított a fogyasztókkal szemben folytatott jogellenes piaci és/vagy kereskedelmi gyakorlatok megállapítása és abbahagyása iránt, mégpedig olyan társaságokkal szemben, amelyek Hollandiából, weboldalakon keresztül belgiumi rendezvényekre szóló jegyek viszonteladásával főként belga ügyfeleket céloznak meg, és az említett rendelet hatálya alá tartozhat-e ezért az ilyen jogvitában hozott bírósági határozat?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.).