Language of document :

2019 m. sausio 31 d. Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Belgijos valstybė, atstovaujama darbo, ekonomikos ir vartotojų reikalų ministro, atsakingo už užsienio prekybą, Belgijos valstybė, atstovaujama Bendrosios ekonominės inspekcijos direkcijos generalinio direktoriaus, Bendrosios ekonominės inspekcijos direkcijos generalinis direktorius / Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(Byla C-73/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van beroep te Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Belgijos valstybė, atstovaujama darbo, ekonomikos ir vartotojų reikalų ministro, atsakingo už užsienio prekybą, Belgijos valstybė, atstovaujama Bendrosios ekonominės inspekcijos direkcijos generalinio direktoriaus, Bendrosios ekonominės inspekcijos direkcijos generalinis direktorius

Kitos apeliacinio proceso šalys: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Prejudicinis klausimas

Ar ginčas, kuris grindžiamas Belgijos valstybės Nyderlandų bendrovėms pagal Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (2013 m. liepos 30 d. Įstatymas dėl renginių bilietų perpardavimo) 14 straipsnį ir WER (Wetboek van economisch recht, Ekonominės teisės kodeksas) XVII.7 straipsnį pareikštu ieškiniu dėl vartotojų atžvilgiu neteisėtos rinkos ir (arba) komercinės praktikos konstatavimo ir nutraukimo, kai šios bendrovės interneto svetainėse Nyderlanduose orientuojasi daugiausia į klientus Belgijoje ir jiems perparduoda Belgijoje vykstančių renginių bilietus, yra civilinė arba komercinė byla, kaip tai suprantama pagal 2012 m. gruodžio 12 d. Reglamentą (ES) Nr. 1215/20121 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 1 straipsnio 1 dalį, ir ar dėl to tokiame ginče priimtas teismo sprendimas gali patekti į šio reglamento taikymo sritį?

____________

1 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).