Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hof van beroep te Antwerpen (il-Belġju) fil-31 ta’ Jannar 2019 – Belgische Staat, irrappreżentat mill-Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met de Buitenlandse Handel, Belgische Staat, irrappreżentat mid-Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Id-Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie vs Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(Kawża C-73/19)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hof van beroep te Antwerpen

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Belgische Staat, irrappreżentat mill-Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met de Buitenlandse Handel, Belgische Staat, irrappreżentat mid-Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Id-Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie

Konvenuti: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Domanda preliminari

Proċedura ġudizzjarja dwar azzjoni intiża għall-konstatazzjoni u għat-twaqqif tal-prattiki tas-suq jew tal-prattiki kummerċjali illegali fil-konfront tal-konsumaturi, mibdija mill-awtoritajiet Belġjani skont l-Artikolu 14 tal-wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (il-Liġi tat-30 ta’ Lulju 2013 fir-rigward tal-bejgħ mill-ġdid tat-titoli ta’ aċċess għal avvenimenti) u abbażi tal-Artikolu XVII.7 tal-Wetboek van Economisch Recht (il-Kodiċi tad-Dritt Ekonomiku), kontra kumpanniji tal-Pajjiżi l-Baxxi li, mill-Pajjiżi l-Baxxi, permezz ta’ siti tal-internet jindirizzaw lil klijentela prinċipalment Belġjana fid-dawl tal-bejgħ mill-ġdid ta’ biljetti għal avvenimenti li jseħħu fil-Belġju, għandha titqies li hija proċedura dwar kwistjoni ċivili u kummerċjali fis-sens tal-Artikolu 1(1) tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 1 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, u sentenza mogħtija f’tali proċedura tista’ għal din ir-raġuni tidħol fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-regolament?

____________

1     Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU 2012, L 351, p. 1).