Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) la 31 ianuarie 2019 – Belgische Staat, reprezentat de ministrul ocupării forței de muncă, economiei și consumatorilor, responsabil cu comerțul exterior, Belgische Staat, reprezentat de directorul general al Direcției Generale de Inspecție Economică, directorul general al Direcției Generale de Inspecție Economică/Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(Cauza C-73/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hof van beroep te Antwerpen

Părțile din procedura principală

Apelanți: Belgische Staat, reprezentat de ministrul ocupării forței de muncă, economiei și consumatorilor, responsabil cu comerțul exterior, Belgische Staat, reprezentat de directorul general al Direcției Generale de Inspecție Economică, directorul general al Direcției Generale de Inspecție Economică

Intimate: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Întrebarea preliminară

Un litigiu la baza căruia se află o cerere având ca obiect constatarea și încetarea practicilor de piață și/sau comerciale ilegale în detrimentul consumatorilor, introdusă de statul belgian împotriva unor societăți de drept neerlandez, în temeiul articolului 14 din Legea din 30 iulie 2013 privind revânzarea biletelor pentru evenimente și în temeiul articolului XVII.7 din WER, aceste societăți adresându-se în principal clienților belgieni în vederea revânzării biletelor pentru evenimente în Belgia, prin intermediul unor site-uri din Țările de Jos, constituie o cauză în materie civilă sau comercială în sensul articolului 1 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 din 12 decembrie 20121 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială și, prin urmare, o hotărâre pronunțată într-un astfel de litigiu poate intra în domeniul de aplicare al prezentului regulament?

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1).