Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Κάτω Χώρες) στις 15 Ιανουαρίου 2019 – Ποινική διαδικασία κατά YO

(Υπόθεση C-22/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, με τόπο συνεδριάσεων στο Arnhem

Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά

YO

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει να θεωρηθεί ότι μια ουσία που δεν συνιστά υποπροϊόν κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ (της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα)1 δεν συνιστά εξ ορισμού ούτε ζωικό υποπροϊόν κατά την έννοια του κανονισμού του 2009 για τα ζωικά υποπροϊόντα2 , με συνέπεια να μην εξαιρείται η ουσία αυτή σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 από το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω κανονισμού; Ή μήπως δεν αποκλείεται να εμπίπτει μια ουσία στον ορισμό των ζωικών υποπροϊόντων κατά την έννοια του κανονισμού του 2009 για τα ζωικά υποπροϊόντα, όταν η ουσία αυτή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, οπότε δεν εμπίπτει άνευ ετέρου στον κανονισμό (ΕΚ) 1013/2006;

Ποια έννοια έχει η μεταφορά αποβλήτων που υπόκειται στις απαιτήσεις εγκρίσεως του κανονισμού (ΕΚ) 1774/20023 –νυν κανονισμός του 2009 για τα ζωικά υποπροϊόντα4 –, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006: Έχει την έννοια της μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων (από μια χώρα σε άλλη), χωρίς να ασκεί επιρροή σε ποια κατηγορία ανήκουν τα υλικά αυτά; Ή μήπως έχει την έννοια της μεταφοράς των υλικών που αναφέρονται στο άρθρο 48 του κανονισμού του 2009 για τα ζωικά υποπροϊόντα (πρώην άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002), που περιορίζεται στα ζωικά υποπροϊόντα και στα παράγωγα προϊόντα τους κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ήτοι υλικών της κατηγορίας 1, υλικών της κατηγορίας 2 και ορισμένων παράγωγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της μεταποιημένης ζωικής πρωτεΐνης που είναι παράγωγο προϊόν υλικών της κατηγορίας 3;

Αν η μεταφορά αποβλήτων που υπόκειται στις απαιτήσεις εγκρίσεως του κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002 –νυν κανονισμός του 2009 για τα ζωικά υποπροϊόντα –, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο δ΄, του κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006, έχει την έννοια της μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων (από μια χώρα σε άλλη), χωρίς να ασκεί επιρροή σε ποια κατηγορία ανήκουν τα υλικά αυτά, έχει το άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο δ΄, του κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 ομοίως την έννοια ότι εμπίπτουν σε αυτό και μεταφορές μειγμάτων ζωικών υποπροϊόντων και άλλων ουσιών και, αν ναι, ασκεί επιρροή η αναλογία αναμείξεως των ζωικών υποπροϊόντων και των άλλων ουσιών; Ή μήπως χάνει το ζωικό υποπροϊόν τον χαρακτήρα του ζωικού υποπροϊόντος κατά την έννοια του κανονισμού του 2009 για τα ζωικά υποπροϊόντα και συνεπεία της αναμείξεώς του με άλλη ουσία θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006;

____________

1     Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ 2008, L 312, σ. 3).

2     Κανονισμός (EK) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ 2006, L 190, σ. 1).

3     Κανονισμός (ΕΚ) 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ 2002, L 273, σ. 1).

4     Κανονισμός (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ 2009, L 300, σ. 1).