Language of document :

2018 m. gruodžio 28 d. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real / RH

(Byla C-836/18)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Atsakovas: RH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar reikalavimas, kad savo teise laisvai judėti nesinaudojęs Ispanijos pilietis atitiktų Real Decreto 240/2007 7 straipsnio [1 dalyje] nustatytas sąlygas tam, kad jo sutuoktiniui, kuris yra trečiosios šalies pilietis, būtų pripažinta teisė gyventi šalyje pagal šio dekreto 7 straipsnio [2 dalį], gali reikšti, kad tuo atveju, kai šios sąlygos netenkinamos, pažeidžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnis, jei atsisakius suteikti minėtą teisę Ispanijos pilietis priverstas išvykti iš visos Sąjungos teritorijos?

    Klausimas keliamas atsižvelgiant į tai, kad Ispanijos civilinio kodekso 68 straipsnyje nustatyta sutuoktinių pareiga gyventi kartu.

2.    Ar, bet kuriuo atveju, nepaisant atsakymo į pirmesnį klausimą, net jei jis būtų neigiamas, Ispanijos valstybės praktika automatiškai taikyti Real Decreto 240/2007 7 straipsnyje numatytas nuostatas ir nesuteikti leidimo gyventi šalyje Sąjungos piliečio, niekada nesinaudojusio savo teise laisvai judėti, šeimos nariui vien dėl to, kad tas Sąjungos pilietis neatitinka šiame straipsnyje įtvirtintų sąlygų, konkrečiai ir individualiai neišnagrinėjus, ar tarp šių Sąjungos piliečio ir trečiosios šalies piliečio yra toks priklausomumo santykis, kuris dėl kokių nors priežasčių ir atsižvelgus į susiklosčiusias aplinkybes nulemtų, kad, atsisakius suteikti trečiosios šalies piliečiui teisę gyventi šalyje, Sąjungos pilietis, negalintis atsiskirti nuo savo šeimos nario, nuo kurio yra priklausomas, turėtų išvykti iš Sąjungos teritorijos, pažeidžia Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnį?

    Klausimas keliamas atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, be kita ko, į 2018 m. gegužės 8 d. Sprendimą K. A. ir kt. / Belgische Staat, C-82/161 .

____________

1 2018 m. gegužės 8 d. Sprendimas K. A. ir kt. (Šeimos susijungimas Belgijoje) (C-82/16, EU:C:2018:308).