Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 24.1.2019 – Sonaecom SGPS SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(asia C-42/19)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supremo Tribunal Administrativo

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Sonaecom SGPS SA

Vastapuoli: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko valittaja Sonaecom SGPS:llä kuudennen direktiivin1 vähennyskelpoisuussäännösten, erityisesti 4 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 17 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan, nojalla oikeus vähentää neuvontapalveluista maksamansa arvonlisävero tilanteessa, jossa palvelu on koskenut markkinatilanteen kartoittamista omistusosuuksien hankinnan valmistelemiseksi mutta jossa hankinnat eivät ole toteutuneet?

Onko valittaja Sonaecom SGPS:llä kuudennen direktiivin verovähennyskelpoisuussääntöjen, erityisesti 4 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 17 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan, nojalla oikeus vähentää arvonlisävero BCP-pankille maksamastaan palkkiosta, joka on koskenut debentuurilainan valmistelua ja järjestämistä tarkoituksena sisällyttää laina sen omistamien yhtiöiden rahoitusrakenteeseen, mutta valmistellut sijoitukset eivät ole toteutuneet, vaan järjestelyä on lopulta sovellettu ainoastaan emoyhtiö Sonae SGPS:ään?

____________

1 Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17.5.1977 annettu neuvoston kuudes direktiivi 77/388/ETY (EYVL 1977, L 156, s. 1).