Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) la 24 ianuarie 2019 – SONAECOM SGPS, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Cauza C-42/19)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Supremo Tribunal Administrativo

Părțile din procedura principală

Recurentă: SONAECOM SGPS, SA

Intimată: Autoridade Tributária e Aduaneira

Întrebările preliminare

Este în conformitate cu normele privind deducerea TVA prevăzute în A șasea directivă TVA1 , în special în articolul 4 alineatele (1) și (2) și în articolul 17 alineatele (1), (2) și (5), ca recurenta Sonaecom SGPS să deducă taxa impusă anterior pentru servicii de consultanță în materie de prospectare a pieței în vederea achiziționării de participații la capital atunci când achiziția în cauză nu s-a materializat?

Este în conformitate cu normele privind deducerea TVA prevăzute în A șasea directivă TVA, în special în articolul 4 alineatele (1) și (2) și în articolul 17 alineatele (1), (2) și (5), ca recurenta Sonaecom SGPS să deducă taxa impusă anterior pentru plata către BCP a unui comision pentru organizarea și structurarea unui împrumut obligatar conceput pentru a se integra în structura de finanțare a societăților în care deține participații, care, întrucât nu s-au materializat investițiile aferente, a fost atribuit în întregime Sonae, SGPS, societatea-mamă a grupului?

____________

1 A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO 1977, L 145, p. 1).