Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Ισπανία) στις 21 Δεκεμβρίου 2018 – KA κατά Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) και Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Υπόθεση C-811/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλών: KA

Εφεσίβλητα: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) και Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 157 ΣΛΕΕ την έννοια ότι «προσαύξηση λόγω μητρότητας» επί των ανταποδοτικών συντάξεων λόγω γήρατος, χηρείας ή μόνιμης ανικανότητας προς εργασία, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, η οποία αποκλείει πλήρως και άνευ ετέρου τους συνταξιούχους πατέρες οι οποίοι δύνανται να αποδείξουν ότι ανέλαβαν τη φροντίδα των τέκνων τους, συνεπάγεται διάκριση ως προς την αμοιβή μεταξύ εργαζόμενων μητέρων και εργαζόμενων πατέρων;

2)    Έχει η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου που θεσπίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως1 , την έννοια ότι αντίκειται σε αυτήν εθνική κανονιστική ρύθμιση όπως το άρθρο 60 του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος αριθ. 8/2015 της 30ής Οκτωβρίου με το οποίο εγκρίνεται το αναδιατυπωμένο κείμενο του Γενικού Νόμου περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Real Decreto legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social), η οποία αποκλείει πλήρως και άνευ ετέρου από την προσαύξηση την οποία προβλέπει κατά τον υπολογισμό των συντάξεων λόγω γήρατος, χηρείας ή μόνιμης ανικανότητας προς εργασία τους συνταξιούχους πατέρες οι οποίοι δύνανται να αποδείξουν ότι ανέλαβαν τη φροντίδα των τέκνων τους;

3)    Έχει το άρθρο 2 (παράγραφοι 2, 3 και 4) και το άρθρο 5 της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας2 , την έννοια ότι αντίκειται σε αυτά μέτρο όπως το επίμαχο στην κύρια δίκη, το οποίο αποκλείει πλήρως και άνευ ετέρου από την προσαύξηση την οποία προβλέπει κατά τον υπολογισμό των συντάξεων λόγω γήρατος, χηρείας ή μόνιμης ανικανότητας προς εργασία τους συνταξιούχους πατέρες οι οποίοι δύνανται να αποδείξουν ότι ανέλαβαν τη φροντίδα των τέκνων τους;

4)    Αντίκειται ο αποκλεισμός του εκκαλούντος από την ισπανική «προσαύξηση λόγω μητρότητας» στην επιταγή περί απαγορεύσεως διακρίσεων του άρθρου 21, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (2000/C 364/01);

____________

1 ΕΕ ειδ. εκδ. 05/003, σ. 160.

2 ΕΕ ειδ. έκδ. 05/002, σ. 70.