Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spanyolország) által 2018. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KA kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) és Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(C-811/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Az alapeljárás felei

Felperes: KA

Alperesek: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) és Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 157. cikket, hogy a díjazás szempontjából hátrányos megkülönböztetést eredményez a munkavállaló anyák és apák között a járulékalapú öregségi, özvegyi vagy tartós rokkantság esetére járó nyugdíjaknál fennálló, az alapügyben szereplőhöz hasonló „anyasági nyugdíj-kiegészítés”, amely teljesen és feltétel nélkül kizárja a kedvezményből az olyan nyugdíjas apákat, akik bizonyítani tudják, hogy gondoskodtak a gyermekeik neveléséről?

Úgy kell-e értelmezni a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelv1 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, nemen alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmát, hogy azzal ellentétes a Real Decreto legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (a társadalombiztosításról szóló általános törvény egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyásáról szóló, 2015. október 30-i 8/2015. sz. királyi törvényerejű rendelet) 60. cikkéhez hasonló olyan nemzeti szabály, amely a járulékalapú öregségi, özvegyi vagy tartós rokkantság esetére járó nyugdíj kiszámítása során teljesen és feltétel nélkül kizárja az említett kedvezményből azokat a nyugdíjas apákat, akik bizonyítani tudják, hogy gondoskodtak a gyermekeik neveléséről?

Úgy kell-e értelmezni a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló, 1976. február 9-i 76/207/EGK tanácsi irányelv2 2. cikkének [(2), (3) és (4) bekezdését] és 5. cikkét, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló azon intézkedés, amely a járulékalapú öregségi, özvegyi vagy tartós rokkantság esetére járó nyugdíj kiszámítása során teljesen és feltétel nélkül kizárja az intézkedés szerinti kedvezményből azokat a nyugdíjas apákat, akik bizonyítani tudják, hogy gondoskodtak a gyermekeik neveléséről?

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartája (2000/C 364/01) 21. cikkének (1) bekezdésében foglalt, hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó kötelezettséggel a felperesnek a spanyol „anyasági nyugdíj-kiegészítésből” eredő kedvezményre való jogosultságból való kizárása?

____________

1 HL 1979. L 6., 24. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 215. o.

2 HL 1976. L 39., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 187. o.