Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spania) la 21 decembrie 2018 – KA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) și Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Cauza C-811/18)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Părțile din procedura principală

Apelant: KA

Intimate: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) și Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Întrebările preliminare

Articolul 157 TFUE trebuie interpretat în sensul că „suplimentul de maternitate” aferent pensiilor de tip contributiv pentru limită de vârstă, de soț supraviețuitor sau pentru incapacitate permanentă, precum cel în litigiu în procedura principală, care exclude în mod absolut și necondiționat tații pensionari care pot dovedi că și-au asumat îngrijirea copiilor lor, reprezintă o discriminare în ceea ce privește remunerația între lucrătoarele-mame și lucrătorii-tați?

Interdicția discriminării pe criterii de sex, prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale1 trebuie interpretată în sensul că se opune unei dispoziții naționale precum articolul 60 din Decretul regal legislativ nr. 8/2015 din 30 octombrie 2015 de aprobare a textului codificat al Legii generale privind securitatea socială, care exclude în mod absolut și necondiționat tații pensionari, care pot dovedi că și-au asumat îngrijirea copiilor lor, de la acordarea sporului stabilit pentru calculul pensiilor pentru limită de vârstă, de soț supraviețuitor sau pentru incapacitate permanentă?

Articolul 2 [alineatele (2), (3) și (4)] și articolul 5 din Directiva 76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă2 trebuie interpretate în sensul că se opun unei măsuri precum cea în litigiu în procedura principală, care exclude în mod absolut și necondiționat tații pensionari, care pot dovedi că și-au asumat îngrijirea copiilor lor, de la acordarea sporului stabilit pentru calculul pensiilor pentru limită de vârstă, de soț supraviețuitor sau pentru incapacitate permanentă?

Excluderea apelantului de la acordarea sporului rezultat din „suplimentul de maternitate” spaniol contravine obligației de nediscriminare prevăzute la articolul 21 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2000/C 364/01)?

____________

1 JO 1979, L 6, p. 24

2 DO 1976, L 39, p. 40