Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. februarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative d'appel de Versailles – Francija) – Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)/Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(Zadeva C-497/17)1

(Predhodno odločanje – Člen 13 PDEU – Dobro počutje živali – Uredba (ES) št. 1099/2009 – Zaščita živali pri usmrtitvi – Posebne metode zakola, predpisane za verske obrede – Uredba (ES) št. 834/2007 – Člen 3 in člen 14(1)(b)(viii) – Združljivost z ekološko živinorejo – Uredba (ES) št. 889/2008 – Člen 57, prvi odstavek – Logotip ekološke pridelave Evropske unije)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour administrative d'appel de Versailles

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Tožene stranke: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Izrek

Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, zlasti člen 3 in člen 14(1)(b)(viii) te uredbe, v povezavi s členom 13 PDEU je treba razlagati tako, da ne dopušča uporabe logotipa ekološke pridelave Evropske unije iz člena 57, prvi odstavek, Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe št. 834/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 271/2010 z dne 24. marca 2010, na proizvodih iz živali, ki so bile obredno zaklane brez predhodnega omamljanja, pri čemer je bil ta obredni zakol opravljen v pogojih, določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi, zlasti v členu 4(4) te uredbe.

____________

1 UL C 347, 16.10.2017.