Language of document : ECLI:EU:C:2018:991

C551/18. PPU. sz. ügy

IK

(a Hof van Cassatie [Belgium] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás – Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés – 2002/584/IB kerethatározat – Európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárás – Szabadságvesztés‑büntetés végrehajtása céljából kiadott európai elfogatóparancs – Tartalom és forma – A 8. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A mellékbüntetés feltüntetésének hiánya – Érvényesség – Következmények – A fogva tartásra gyakorolt hatás”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (első tanács), 2018. december 6.

1.        Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló kerethatározat – Az európai elfogatóparancs tartalma és formája – A jogerős ítélettel kiszabott büntetés feltüntetésére vonatkozó kötelezettség – A főbüntetés mellett kiszabott valamely mellékbüntetés feltüntetésének hiánya – Következmények – Az elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának igazolására alkalmas körülmény

(A 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 tanácsi kerethatározat, 8. cikk, (1) bekezdés, f) pont)

2.        Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló kerethatározat – Az európai elfogatóparancs tartalma és formája – A jogerős ítélettel kiszabott büntetés feltüntetésére vonatkozó kötelezettség – Célkitűzések

(A 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 tanácsi kerethatározat, 8. cikk, (1) bekezdés, f) pont)

3.        Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló kerethatározat – Az európai elfogatóparancs tartalma és formája – A jogerős ítélettel kiszabott büntetés feltüntetésére vonatkozó kötelezettség – A főbüntetés mellett kiszabott valamely mellékbüntetés feltüntetésének hiánya – E mellékbüntetésnek a kibocsátó tagállamban, a főbüntetés leteltét követően történő végrehajtása – Megengedhetőség – Feltételek

(A 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 tanácsi kerethatározat, 8. cikk, (1) bekezdés, f) pont)

1.      Nem lehet eleve kizárni, hogy az olyan mellékbüntetésre való ítélés, amely nem szerepel az európai elfogatóparancsban, bizonyos körülmények között az európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának okát képezheti.

(lásd: 44. pont)

2.      A 2002/584 kerethatározat 8. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott szabályszerűségi követelmény célja, hogy tájékoztassa a végrehajtó igazságügyi hatóságokat azon szabadságvesztés‑büntetés időtartamáról, amely miatt a keresett személy átadását kérik, az ahhoz szükséges minimális alaki információk nyújtásának keretében, hogy e hatóságok az európai elfogatóparancsot minél előbb végrehajthassák, az átadásról szóló határozatot sürgős eljárásban hozva meg (lásd ebben az értelemben: 2018. január 23‑i Piotrowski ítélet, C‑367/16, EU:C:2018:27, 58. és 59. pont). E követelmény célja – amint azt a főtanácsnok indítványának 66. pontjában megjegyezte –, hogy lehetővé tegye a végrehajtó igazságügyi hatóság számára annak megállapítását, hogy az európai elfogatóparancs e kerethatározat hatálya alá tartozik‑e, és különösen, hogy olyan szabadságvesztés‑büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából bocsátották‑e ki, amelynek az időtartama meghaladja a kerethatározat 2. cikke (1) bekezdésében rögzített négy hónapos küszöböt.

(lásd: 50., 51. pont)

3.      A 2009. február 26‑i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13‑i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 8. cikke (1) bekezdésének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy amennyiben az érintett személy átadása alapjául szolgáló európai elfogatóparancs nem tünteti fel a fogva tarthatóvá nyilváníthatóság mellékbüntetést, amelyre az érintettet a szabadságvesztés főbüntetés alapjául szolgálóval azonos bűncselekmény miatt, egyazon ítéletben ítélték, annyiban e rendelkezéssel nem ellentétes az alapeljárásban szóban forgókhoz hasonló körülmények között e mellékbüntetésnek a főbüntetés leteltét és egy e célból az illetékes nemzeti büntetés‑végrehajtási bíróság által hozott hivatalos határozatot követő, szabadságelvonással járó végrehajtása.

(lásd: 70. pont és a rendelkező rész)