Language of document :

Προσφυγή ασκηθείσα στις 22 Φεβρουαρίου 2019 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας

(Υπόθεση C-161/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: C. Hermes και M. Noll-Ehlers)

Καθής: Δημοκρατία της Αυστρίας

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναγνωρίσει ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας, επιτρέποντας τη θήρα της μπεκάτσας κατά  την εαρινή περίοδο στο ομόσπονδο κράτος της Κάτω Αυστρίας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 7, παράγραφος 4, της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1 ·

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Αυστρίας στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Η παρούσα προσφυγή βάλλει κατά της άδειας θήρας της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) κατά  την εαρινή περίοδο στο ομόσπονδο κράτος της Κάτω Αυστρίας. Οι αρσενικές μπεκάτσες επιτρέπεται να φονεύονται εκεί την περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 15ης Απριλίου κατά τις πτήσεις ερωτοτροπίας, ενώ ο μέγιστος αριθμός μπεκατσών που μπορούν να φονευθούν ανέρχεται σε 1410 (από τον Φεβρουάριο 2017: 759).

Κατά την Επιτροπή, η επίμαχη ρύθμιση συνιστά παράβαση της απαγορεύσεως της θήρας κατά  την εαρινή περίοδο όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 4, της οδηγίας 2009/147.

Η Δημοκρατία της Αυστρίας προβάλλει ότι η ρύθμιση καλύπτεται από την εξαίρεση του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, της οδηγίας 2009/147. Κατ’ αυτήν, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 7, παράγραφος 4, της οδηγίας, προκειμένου να επιτραπεί υπό αυστηρά ελεγχόμενους όρους και κατά τρόπο επιλεκτικό η σύλληψη, η κράτηση και η ορθολογική εκμετάλλευση ορισμένων πτηνών σε μικρές ποσότητες. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, στα κράτη μέλη εναπόκειται να αποδείξουν ότι συντρέχουν οι προς τούτο αναγκαίες προϋποθέσεις.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η Δημοκρατία της Αυστρίας ούτε απέδειξε ότι δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις κατά την έννοια της εισαγωγικής φράσεως του άρθρου 9, παράγραφος 1, ούτε εξέθεσε ότι ο μέγιστος αριθμός πτηνών που μπορούν να φονευθούν αντιστοιχεί στη σχετική με «μικρές ποσότητες» απαίτηση του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, της οδηγίας. Η φθινοπωρινή περίοδος εμφανίζεται ως ικανοποιητική εναλλακτική λύση, δεδομένου ότι το φθινόπωρο επίσης υπάρχουν μπεκάτσες στις περιοχές θήρας της Κάτω Αυστρίας σε όχι ασήμαντους αριθμούς. Η Δημοκρατία της Αυστρίας δεν προσκόμισε πειστικές αποδείξεις για τον ισχυρισμό της ότι η εαρινή θήρα πλήττει λιγότερο τον πληθυσμό της μπεκάτσας σε σχέση με τη φθινοπωρινή θήρα. Επιπροσθέτως, ο υπολογισμός των «μικρών ποσοτήτων» δεν είναι ορθός, δεδομένου ότι οι αυστριακές υπηρεσίες λαμβάνουν ως βάση εσφαλμένους πληθυσμούς αναφοράς.

____________

1 ΕΕ 2010, L 20, σ. 7.