Language of document :

Tužba podnesena 22. veljače 2019. – Europska komisija protiv Republike Austrije

(predmet C-161/19)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Hermes i M. Noll-Ehlers, agenti)

Tuženik: Republika Austrija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Republika Austrija povrijedila obveze koje ima na temelju članka 7. stavka 4. Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica1 time što je dopustila proljetni lov na šumske šljuke u saveznoj zemlji Donjoj Austriji;

naloži Republici Austriji snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Ova tužba usmjerena je protiv dopuštanja proljetnog lova na šumske šljuke (Scolopax rusticola) u Donjoj Austriji. Mužjaci šumskih šljuka u tom se području smiju loviti u razdoblju od 1. ožujka do 15. travnja tijekom udvaranja, a najveći broj za odstrel je 1410 (od veljače 2017.: 759) šumskih šljuka.

Komisija smatra da sporni propis povrjeđuje zabranu proljetnog lova sadržanu u članku 7. stavku 4. Direktive 2009/147.

Republika Austrija ističe da je propis obuhvaćen iznimkom iz članka 9. stavka 1. točke (c) Direktive 2009/147. U skladu s tom odredbom, države članice mogu, ako ne postoji drugo zadovoljavajuće rješenje, među ostalim, odstupiti od članka 7. stavka 4. te direktive, radi izdavanja dozvola, pod strogo nadziranim uvjetima i na selektivnoj osnovi, za hvatanje, držanje ili drugo razborito korištenje određenih ptica u malom broju. U skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, države članice moraju dokazati jesu li uvjeti za primjenu tog odstupanja ispunjeni.

Komisija smatra da Republika Austrija nije ni dokazala da ne postoji drugo zadovoljavajuće rješenje u smislu uvodne rečenice članka 9. stavka 1. niti je utvrdila da najveći dopušteni broj za odstrel ispunjava uvjet „malog brojaˮ iz članka 9. stavka 1. točke (c) te direktive. Čini se da je jesenski lov zadovoljavajuća alternativa jer šumske šljuke obitavaju u lovnim područjima Donje Austrije i u jesen u nezanemarivoj količini. Republika Austrija nije podnijela uvjerljiv dokaz u potporu svojoj tvrdnji u skladu s kojom je proljetni lov povoljniji za populacije šumskih šljuka od jesenskog. Usto je izračun „malog brojaˮ netočan jer se austrijska tijela oslanjaju na pogrešne referentne populacije.

____________

1 SL 2010., L 20, str. 7. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 32., str. 128.)