Language of document :

Tožba, vložena 22. februarja 2019 – Evropska komisija/Republika Avstrija

(Zadeva C-161/19)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Hermes in M. Noll-Ehlers, agenta)

Tožena stranka: Republika Avstrija

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Republika Avstrija s tem, da dovoljuje spomladanski lov na gozdne sloke v zvezni deželi Spodnji Avstriji, ni izpolnila obveznosti iz člena 7(4) Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic1 ;

naloži plačilo stroškov postopka Republiki Avstriji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta tožba se nanaša na dovoljenje za spomladanski lov na gozdne sloke (Scolopax rusticola) v Spodnji Avstriji. Tam je lov na samce gozdne sloke mogoč od 1. marca do 15. aprila med dvorjenjem, in sicer je maksimalno število za odstrel do 1410 gozdnih slok (od februarja 2017: 759).

Po mnenju Komisije sporna ureditev krši prepoved spomladanskega lova iz člena 7(4) Direktive 2009/147.

Republika Avstrija trdi, da ureditev spada pod izjemo iz člena 9(1)(c) Direktive 2009/147. V skladu z njo lahko države članice, kadar ni na voljo druge zadovoljive rešitve, odstopajo med drugim od člena 7(4) Direktive zaradi dopustitve ujetja, posedovanja ali druge sprejemljive oblike uporabe določenih ptic v majhnem številu pod strogo nadzorovanimi pogoji in na selektivni podlagi. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča morajo izpolnitev za to določenih pogojev dokazati države članice.

Po mnenju Komisije Republika Avstrija ni dokazala niti da ni na voljo druge zadovoljive rešitve v smislu uvodnega stavka iz člena 9(1) niti da dovoljeno maksimalno število za odstrel izpolnjuje zahtevo po majhnem številu iz člena 9(1)(c) Direktive. Jesenski lov se zdi zadovoljiva alternativa, ker je gozdna sloka na loviščih v Spodnji Avstriji prisotna tudi jeseni v nezanemarljivem številu. Republika Avstrija za svojo trditev, da je spomladanski lov bolj prizanesljiv do populacije gozdne sloke kot jesenski lov, ni predložila dokazov. Poleg tega je izračun „majhnega števila“ napačen, ker so avstrijski organi izhajali iz napačnih referenčnih populacij.

____________

1 UL 2010, L 20, str. 7.