Language of document :

Valitus, jonka Unichem Laboratories Ltd on tehnyt 22.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-705/14, Unichem Laboratories v. komissio, 12.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-166/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Unichem Laboratories Ltd (edustajat: F. Carlin, barrister, M. Healy, solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, solicitor, H. Sheraton, solicitor, ja A. Robertson, QC)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion kokonaisuudessaan

kumoaa riidanalaisen tuomion kokonaisuudessaan siltä osin kuin se koskee Unichemiä

velvoittaa komission vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan Unichemille tässä oikeudenkäynnissä sekä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unichem väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen:

Ensinnäkin unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, että komissiolla oli toimivalta osoittaa Unichemille päätös SEUT 101 artiklan 1 kohdan nojalla, koska

i)    unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti oikeudellista testiä yhden taloudellisen yksikön määrittämiseksi ja

ii)    unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, että Unichem oli suoraan vastuussa, koska se oli toinen sovintosopimuksen allekirjoittajista.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen jättäessään soveltamatta objektiivista välttämättömyyttä koskevaa testiä parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan.

Kolmanneksi väitetään, että mikäli sovintosopimukset kuuluvat SEUT 101 artiklan soveltamisalaan, unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen luokitellessaan Nichen sovintosopimuksen virheellisesti tarkoitukseen perustuvaksi kilpailusääntöjen rikkomiseksi.

Neljänneksi unionin yleinen tuomioistuin rikkoi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artiklan mukaista perusteluvelvollisuutta, kun se hylkäsi Unichemin tulkinnan sovintosopimuksesta tarkastelematta sitä koskevia oikeudellisia perusteita.

Viidenneksi unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, että Niche ja Unichem olivat Servierin potentiaalisia kilpailijoita.

Kuudenneksi unionin yleinen tuomioistuin loukkasi yhdenvertaisen kohtelun perustavanlaatuista periaatetta kohtelemalla Unichemiä ja Nicheä eri tavoin kuin samanlaisessa tilanteessa olevia geneerisiä yhtiöitä ja luokittelemalla Nichen sovintosopimuksen virheellisesti SEUT 101 artiklan 1 kohdan mukaiseksi tarkoitukseen perustuvaksi kilpailusääntöjen rikkomiseksi.

Seitsemänneksi unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen jättäessään huomioimatta sen, että sovintosopimus täyttää SEUT 101 artiklan 3 kohdan mukaiset poikkeusedellytykset.

Kahdeksanneksi unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen soveltaessaan virheellisesti oikeudellista testiä Unichemin ja Nichen puolustautumisoikeuksien ja/tai hyvän hallinnon periaatteen loukkaamisen määrittämiseksi.

____________